Burenoverlast

Ik nodig lezers met nadruk uit, om te reageren. Heeft u soortgelijke ervaringen? Hoe heeft u gevallen van overlast aangepakt? Heeft u tips, hoe hier mee om te gaan. Reageer!

Burenoverlast...Een half jaar verder en nog steeds staan we op punt "nul".

We zijn een van de overbuurmannen enige tijd "uit het oog verloren". Heerlijk een poosje rust. Jammer genoeg voor ons en alle andere buurtbewoners heeft hij een aantal dagen geleden weer zijn "intrek" genomen in de stoel die voor het pand staat. De nachtrust was dus ook weer meteen voorbij. Er werd weer flink geschreeuwd, bedreigende uitlatingen aanhoren in de nachtelijke uren....Niet alleen wij, maar ook andere buurtbewoners worden genoemd in de scheldkannonades! (ook al denkt de burgemeester van Baarle Nassau anders)Natuurlijk de gemeente gebeld, hoe het nu zat met de voortgang van het hulpverleningstraject....we kregen te horen dat de gemeente een passende manier aan het zoeken was, hoe ze de heren kunnen "aanspreken". Het is toch een trieste zaak dat de gemeente na 2 jaar ellende nog steeds naar een manier aan het zoeken is om de alcoholverslaafde en overlast veroorzakende buurman, aan te spreken. Het is jammer dat de gemeente Baarle Nassau zo bang is om het probleem aan te pakken. Er wordt vrijwel niet gehandhaaft. Tja, als ze uit het pand worden gezet, zou het porobleem zich kunnen verplaatsten naar het centrum van "ons schitterende toeristische Brabantse dorpje", en dat willen (w)zij niet hebben. Omroep Brabant heeft vanochtend in een radioprogramma aandacht geschonken aan het probleem, we wachten maar weer af...

SBS6 "Hart van Nederland"

Kijk naar "Hart van Nederland" op Donderdag 14 december 2006 22.30u

Over waarden en normen gesproken....

Al geruime tijd maak ik me zorgen over, hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Steeds vaker wordt je in nieuwsprogramma’s geconfronteerd met het feit dat mensen die problemen signaleren, niet serieus genomen worden. Kijk maar naar het gebeuren rondom de vrouw die afgelopen week haar 5 jarige zoontje vermoord heeft. Als uiteindelijk de instanties de signalen wel serieus nemen, en men wil actie gaan ondernemen, wordt er te vaak met de vinger naar elkaar gewezen. Vaak heeft dit tot resultaat dat men niet tot acties komt, die echt ergens naar toe leiden, en blijven problemen te lang aanslepen. Het zou in Nederland toch niet zo moeten zijn dat instanties de gelegenheid krijgen om verantwoordelijkheden af te schuiven, uiteindelijk maar niet ingrijpen, en om de vergadertafel blijven zitten. Omdat hulpverleningstrajecten veel te traag verlopen kunnen er in tussentijd dus gigantisch veel zaken mislopen. Dat blijkt wel.... Ik vind het betreurenswaardig dat wij als overburen, en tevens slachtoffers, steeds weer opnieuw, alle instanties moeten “wakker schudden” om iets aan de situatie te doen. Het is een trieste zaak, dat instanties pas actie lijken te ondernemen, als je aangeeft dat je contacten hebt met de media. Tot op heden is er nog steeds geen structurele oplossing gevonden voor het probleem, en moeten verschillende gezinnen leven in een onveilige omgeving. Het is afwachten hoe lang het gaat duren tot het weer uit de hand loopt, wie gaat er dan naar een bijl of mes grijpen? Ik mis politieke aandacht voor dit soort problemen! Misschien helpt 't als we hier aandacht voor vragen. Ook U kunt hier aan meewerken !!! Je kan bijvoorbeeld mailen naar lijsttrekkers van politieke partijen. Zoals: 'W.Bos@tweedekamer.nl' 'jan@janmarijnissen.nl'

Faalangst

het eerdere stuk heb ik geschreven, om te publiceren in de plaatselijke krant. Maar deze krant durfde dit niet aan, ze zijn bang dat alle mensen met vervelende buren een stukje gaan schrijven. Daarnaast zijn ze waarschijnlijk ook bang voor een "foei" van de gemeente... Kortom veel instanties zijn huiverig om dit soort problemen aan te pakken. De overlast duurt voort....hoe lang gaan we dit nog trekken?

Burenoverlast

Broers zorgen voor veel overlast in gemeente Baarle Nassau. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de broers B. de kranten haalden omdat de een, de ander had aangevallen met een bijl. Het is ook anderhalf jaar geleden dat omwonenden hun zorg hebben uitgesproken naar de gemeente over “hoe moet het als de broers na detentie, weer terug komen?”. Inmiddels zitten beide broers al maanden weer aan de Grens. De jongste mag het oude pompstation niet meer in en “woont” daarom in een grote fautuil die voor het pompstation staat. Omwonenden worden in de nachtelijke uren wakker gehouden door geschreeuw en allerlei soorten bedreigingen die worden geroepen. Ook wordt er overdag veelvuldig geďntimideerd en gedreigd. De overlast heeft ook te maken met het vele alcoholgebruik van de broers. De fam.v. H. die tegenover de broers woont, heeft de alarmbellen doen rinkelen bij politie, gemeente en hulpverlenende instanties. De afgelopen maanden is de politie tientallen keren, in de nachtelijke uren, ter plaatse geweest, maar zij hebben geen middelen om een oplossing te bieden. Onlangs heeft de familie v.H. een week in een hotel gelogeerd omdat de overlast niet meer te hanteren was. Burgemeester Hendriks heeft de familie hierin ondersteund. Sinds een aantal weken zijn hulpverleners van verslavingszorg intensief bezig om te komen tot een oplossing voor de problemen die zich voordoen rondom de broers. “Het zal iets zijn voor op de lange termijn”, aldus een van de medewerkers van Kentron. Daar hebben omwonenden dus voorlopig niets aan. Op het moment dat de Fam.v.H. hun huis tijdelijk ontvluchtte, lijkt de ernst van de zaak te zijn doorgedrongen tot de ambtenaren van de gemeente Baarle Nassau. Er wordt gezocht naar een oplossing. Aangezien het Nederlandse hulpverleningssysteem gebaseerd is op de vrijwilligheid van de “patient” ziet het er naar uit dat de overlast nog wel maanden kan duren. Vervolgens is het nog maar de vraag of men tot een structurele oplossing kan komen. Het lijkt een hopeloze situatie. Ondervind u ook burenoverlast ? Hoe gaat u daar mee om?